top of page
11062b_d7398d3ff6154954a6e6d86ceb205a0d~mv2_edited.jpg
11062b_d7398d3ff6154954a6e6d86ceb205a0d~mv2_edited.jpg

Popis služby

Cílem psychoterapie je získání náhledu na svoje fungování, porozumění souvislostem mezi svým současným chováním a svou osobní historií a získání schopnosti reflektovat svůj vlastní podíl na opakujících se problémech. Cílem psychoterapie je lepší zvládání nároků života a získání pocitu větší kompetentnosti, svobody a šťěstí.

Nejčastější důvody pro vyhledání psychoterapie:


 • Otázky smyslu života

 • Depresivní nálady, téma identity

 • Nedostatek energie, slabost, vina, pocit oběti

 • Strach (úzkost, pochybnosti o sobě, nízké sebevědomí)

 • Asertivita, problémy s komunikace

 • Zralost a dospělost, životní vývojové úkoly

 • Naplňování norem společnosti, očekávání rodiny a problém „správného“ života

 • Hranice, odloučení od původní rodiny, 

 • Vztahové problémy, partnerství ve vztahu, téma respektu

 • Hledání lásky (problém nešťastné lásky)

 • Konfliktní vztahy s blízkými

 • Téma adopce

 • Plánování kariéry, nespokojenost v práci

 • Seberealizace

 • Změna zaměstnání - profese, zahájení podnikání

Důležité pro proces

 • Psychoterapeut je nestranný – nemá zájem ovlivňovat váš život tím či oním směrem.

 • To, co se říká v psychoterapii, je důvěrné.

 • Psychoterapeut je profesionál. Má znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mu pomohou dosáhnout hlavních příčin problémů a jejich řešení.

 • Psychoterapeut nekritizuje ani nesoudí. I když vám vaše starost připadá hloupá nebo bezvýznamná, pravděpodobně se s ní již setkal a není překvapen ani ji nepovažuje za nesmyslnou.

 • Psychoterapie může vyvolat změnu. Terapeut by vás měl upozornit na překážky a naučit vás vypořádat se se stíny minulosti.

 • Jedním z předpokladů úspěchu psychoterapie je osobní nastavení klienta i terapeuta a nalezení vhodného času a místa pro setkání. Nebojte se experimentovat a zkoumat více odborníků

Lonely green oak tree in the field.jpg

Individuální psychoterapieterapie, poradenství

50 min/ 1300 - 2000 Kč

Individuální terapie dle potřeb a zakázky klienta.

Individuální arteterapie

2x 45 min/ 1800 Kč

Individuální sezení, při kterém je vytvořen prostor pro vlastní tvorbu a následný rozbor vzniklého díla. 
Pokud rádi tvoříte a máte chuť podívat se na vaši životní situaci z více úhlů pohledu, je arteterapie správnou volbou. 
Arteterapie je psychoterapeutická práce s využitím výtvarné tvorby klienta jako prostředku k sebepoznání a cesty psychického posunu a rozvoje.

arte foto.png
crying child, stress, pain, sadness, despair.jpg

Jak se nezbláznit na rodičovské

50 min/ 1300 - 2000 Kč

Život s malými dětmi je velmi radostným, ale zároveň náročným obdobím v životě, kdy se rodič potýká s mnoha obavami a překážkami týkajících se nejen výchovy dětí, ale také jeho vlastí osoby a partnerských a rodinných vazeb.
Pokud jste rodič na rodičovské "dovolené" a nevíte, kudy kam, ráda vám budu oporou na cestě k získání pocitu spokojenosti, seberealizace, životního balancu a radosti z rodičovství.

Terapie/ poradna, student VŠ

50 min/ 1300 Kč

Terapie a poradenství pro všechny studující, kteří neví jak dál, cítí se unaveni, nemají zájem o studium, řeší partnerské vztahy a nejsou si jistí, co od života chtějí...

Education learning concept with opening book or textbook in old library, stack piles of li

Cena terapií

 • Úvodní setkání 90 min.   1600 Kč

 • Sezení 50 min.           1300- 2000 Kč

 • Sezení 90 min.           1800- 2500 Kč 

 • Sezení po 17h            + 300 Kč

 • Arteterapie 90 min.         1800 Kč

 • Termín konzultace je závazný, v případě nedostavení se na konzultaci, nebo v případě omluvy později než 48 hodin před konzultací, klient sezení hradí v plné výši (i v případě konzultací online).

 • Preferovaný způsob platby je bankovním převodem na účet před plánovanou konzultací.

 • Platbu je možné také uhradit v hotovosti na místě oproti faktuře zasílané na email. 

 • ​ČÚ: 1731632153/0800

bottom of page