top of page
11062b_d7398d3ff6154954a6e6d86ceb205a0d~mv2_edited.jpg
11062b_d7398d3ff6154954a6e6d86ceb205a0d~mv2_edited.jpg

Popis služby

Cílem psychoterapie je získání náhledu na svoje fungování, porozumění souvislostem mezi svým současným chováním a svou osobní historií a získání schopnosti reflektovat svůj vlastní podíl na opakujících se problémech. Cílem psychoterapie je lepší zvládání nároků života a získání pocitu větší kompetentnosti, svobody a šťěstí.

Nejčastější důvody pro vyhledání psychoterapie:


 • Otázky smyslu života

 • Depresivní nálady, téma identity

 • Nedostatek energie, slabost, vina, pocit oběti

 • Strach (úzkost, pochybnosti o sobě, nízké sebevědomí)

 • Asertivita, problémy s komunikace

 • Zralost a dospělost, životní vývojové úkoly

 • Naplňování norem společnosti, očekávání rodiny a problém „správného“ života

 • Hranice, odloučení od původní rodiny, 

 • Vztahové problémy, partnerství ve vztahu, téma respektu

 • Hledání lásky (problém nešťastné lásky)

 • Konfliktní vztahy s blízkými

 • Téma adopce

 • Plánování kariéry, nespokojenost v práci

 • Seberealizace

 • Změna zaměstnání - profese, zahájení podnikání

Důležité pro proces

 • Psychoterapeut je nestranný – nemá zájem ovlivňovat váš život tím či oním směrem.

 • To, co se říká v psychoterapii, je důvěrné.

 • Psychoterapeut je profesionál. Má znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mu pomohou dosáhnout hlavních příčin problémů a jejich řešení.

 • Psychoterapeut nekritizuje ani nesoudí. I když vám vaše starost připadá hloupá nebo bezvýznamná, pravděpodobně se s ní již setkal a není překvapen ani ji nepovažuje za nesmyslnou.

 • Psychoterapie může vyvolat změnu. Terapeut by vás měl upozornit na překážky a naučit vás vypořádat se se stíny minulosti.

 • Jedním z předpokladů úspěchu psychoterapie je osobní nastavení klienta i terapeuta a nalezení vhodného času a místa pro setkání. Nebojte se experimentovat a zkoumat více odborníků

Lonely green oak tree in the field.jpg

Individuální psychoterapieterapie, poradenství

50 min/ 1300 - 2000 Kč

Individuální terapie dle potřeb a zakázky klienta.

Arterapie skupiny

Skupinová arteterapie

Deset setkání pravidelně každý týden

Začínáme v září 2024 v Praze- nedaleko Flóry

Chcete lépe poznat sami sebe a více porozumět lidem kolem vás? Máte chuť se dozvědět více o arteterapii a artefiletice?

 

Zvu Vás na prožitkový sebezkušenostní kurz. Arteterapie je jednou z cest, jak lépe porozumět sami sobě i lidem ve vašem okolí. Čekají nás pravidelná setkávání ve skupině, během kterých si na vlastní kůži vyzkoušíte různorodé arteterapeutické techniky a postupy. Pomocí vlastního prožitku se seznámíte s tím, jak probíhá arteterapeutický proces od úvodního setkání až po závěrečnou reflexi. Arteterapeutické techniky Vám pomohou k hlubší sebereflexi jak v pracovní, tak v osobní rovině.

Cena kurzu je 9500 Kč

Jedno 120 min sezení tedy 950 Kč včetně výtvarných potřeb

Platbu je možné rozdělit do dvou splátek

arte foto.png
crying child, stress, pain, sadness, despair.jpg

Jak se nezbláznit na rodičovské

50 min/ 1300 - 2000 Kč

Život s malými dětmi je velmi radostným, ale zároveň náročným obdobím v životě, kdy se rodič potýká s mnoha obavami a překážkami týkajících se nejen výchovy dětí, ale také jeho vlastí osoby a partnerských a rodinných vazeb.
Pokud jste rodič na rodičovské "dovolené" a nevíte, kudy kam, ráda vám budu oporou na cestě k získání pocitu spokojenosti, seberealizace, životního balancu a radosti z rodičovství.

Terapie/ poradna, student VŠ

50 min/ 1300 Kč

Terapie a poradenství pro všechny studující, kteří neví jak dál, cítí se unaveni, nemají zájem o studium, řeší partnerské vztahy a nejsou si jistí, co od života chtějí...

Education learning concept with opening book or textbook in old library, stack piles of li

Cena terapií

 • Sezení 50 min.           1300- 2000 Kč

 • Sezení 90 min.           1800- 2500 Kč 

 • Sezení po 17h            + 300 Kč

 • Arteterapie 90 min.         1800 Kč

 • Termín konzultace je závazný, v případě nedostavení se na konzultaci, nebo v případě omluvy později než 48 hodin před konzultací, klient sezení hradí v plné výši (i v případě konzultací online).

 • Preferovaný způsob platby je bankovním převodem na účet před plánovanou konzultací.

 • Platbu je možné také uhradit v hotovosti na místě oproti faktuře zasílané na email. 

 • ​ČÚ: 1731632153/0800

bottom of page